Technology

श्रमिक विद्यालयास लॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप

श्रमिक विद्यालयास लॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटपखांब,दि.२५(नंदकुमार मरवडे)रोहा तालुक्यातील नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ खांब संचलित श्रमिक विद्यालय चिल्हे येथेलॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप तसेच खाऊ वाटपाचा…

Fashion

Sports

श्रमिक विद्यालयास लॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप

श्रमिक विद्यालयास लॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटपखांब,दि.२५(नंदकुमार मरवडे)रोहा तालुक्यातील नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ खांब संचलित श्रमिक विद्यालय चिल्हे येथेलॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप तसेच खाऊ वाटपाचा…

Health

श्रमिक विद्यालयास लॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप

श्रमिक विद्यालयास लॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटपखांब,दि.२५(नंदकुमार मरवडे)रोहा तालुक्यातील नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ खांब संचलित श्रमिक विद्यालय चिल्हे येथेलॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप तसेच खाऊ वाटपाचा…

सकल मराठा समाजाची तत्परता, शालेय दाखले, जाती नोंदीबाबत चर्चा, तहसीलदारांना निवेदन

सकल मराठा समाजाची तत्परता, शालेय दाखले, जाती नोंदीबाबत चर्चा, तहसीलदारांना निवेदन प्रलंबित शालेय दाखले तातडीने देण्याचे आश्वासन रोहा /कोलाड (प्रतिनिधी) सरकारी दप्तरात नोंदी तपासून समाज बांधवांना तातडीने दाखले देणे, आजगायत…

Travel

श्रमिक विद्यालयास लॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप

श्रमिक विद्यालयास लॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटपखांब,दि.२५(नंदकुमार मरवडे)रोहा तालुक्यातील नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ खांब संचलित श्रमिक विद्यालय चिल्हे येथेलॅपटॉप प्रोजेक्टरची भेट व शैक्षणिक साहित्याचे वाटप तसेच खाऊ वाटपाचा…